Nieuwsbrief oktober 2016

In dit nummer onder andere: Lager gebruikelijk loon voor dga van S&O-bedrijf Fiscus mag verdeling winstuitdeling tussen partners wijzigen Vanaf 2018 verlenging eerste schijf vennootschapsbelasting Aanscherping overnamerenteaftrekbeperking Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW Navordering mogelijk bij onjuist gebruik commerciële balans De ondernemer en de dga Lager gebruikelijk loon voor dga…

#Tags:

Belastingplan 2017 Inkomstenbelasting: De belangrijkste wijzigingen

Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2017 met betrekking tot de inkomstenbelasting op een rij gezet. Het gaat om de uitgaven voor monumentenpanden, scholingsuitgaven, heffingskortingen, de tarieven in de inkomstenbelasting, de maatregelen tegen vbi’s, beperking reikwijdte toerekeningsstop APV, stimulering start-ups en de besluiten met betrekking…

#Tags:

Nieuwsbrief augustus 2016

In dit nummer onder andere: Verstrekken hypotheekverklaring maakt lening nog niet zakelijk Hoge Raad zet vraagtekens bij antiwinstdrainage renteaftrekbeperking Vereenvoudiging teruggaaf btw bij niet betalen in de maak Structureel verhoogde schenkingsvrijstelling in 2017 Cafetariastelsel moet realiteitswaarde hebben Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad De ondernemer en de dga Gelijkwaardige arbeid…

#Tags:

Nieuwsbrief juni 2016

In dit nummer onder andere: Tijdelijke kracht kan ook onder Wet DBA ondernemer zijn Nieuwe lijst met fiscaal transparante samenwerkingsverbanden Bewijslast bij afwijken pro-ratamethode Vermogensetikettering kan tot meer BOF leiden Crisisheffing van 1,5% loonsom niet buitensporig Uitleg RVU-begrip voor pseudo-eindheffing De ondernemer en de dga Tijdelijke kracht kan ook…

#Tags:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) & rekentool

Een onderwerp dat niet voldoende aandacht krijgt, mede omdat het helaas onnodig ingewikkeld is gemaakt. In dit bericht zullen we proberen dit onderwerp voor iedereen inzichtelijk te maken. Naast de KIA bestaat er ook de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze laten we nu echter buiten beschouwing omdat de…

#Tags: